O konkursie
Nominacje
Jury
CH24.PL PORSCHE KMZiZ JURA H15 Men's Health
KATEGORIE
REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się plebiscyt o nazwie "Zegarek Roku 2017", zwany dalej "Konkursem" oraz warunki uczestnictwa w nim.

2. Organizatorem Konkursu, jest właściciel serwisu CH24.PL (firma GTK Kiełtyka Tomasz z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 44 A), zwany dalej "Organizatorem".

3. Wyboru Zegarka Roku w następujących kategoriach:
 • zegarek klasyczny
 • zegarek damski
 • zegarek z komplikacjami
 • zegarek sportowy
 • zegarek do 10.000 złotych
 • innowacja w zegarmistrzostwie
dokona jury (zwane dalej "Jury"), w składzie (w kolejności alfabetycznej):
 • Dariusz Chlastawa - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków
 • Elizabeth Doerr - dziennikarz, redaktor quillandpad.com
 • Łukasz Doskocz - redaktor naczelny CH24.PL
 • Frank Geelen - dziennikarz, redaktor naczelny Monochrome-Watches
 • Kristian Haagen - kolekcjoner zegarków, redaktor miesięcznika TIMEGEEKS
 • Tomasz Jakubas - redaktor CH24.PL
 • Tomasz Kiełtyka - właściciel portalu CH24.PL
 • Jan Lidmaňský - dziennikarz branżowy
 • Miguel Seabra - dziennikarz branżowy i komentator sportowy
 • Jakub Filip Szymaniak - miłośnik zegarków, twórca ręcznie robionych pasków
Przyznane zostaną również dwie nagrody dodatkowe: Nagroda Specjalna Jury (za wybitne osiągnięcia) oraz Grand Prix.

4. Wyboru Zegarka Roku w kategorii "Wybór Internautów" dokonają - na zasadach określonych w dalszej części tego regulaminu - Internauci.

5. Celem Konkursu jest:
- szerzenie wiedzy dot. zegarmistrzostwa,
- wyłonienie najlepszego - wg Jury - zegarka roku 2017

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. WYBÓR ZEGARKA INTERNAUTÓW
1. Konkurs, który pozwoli na wyłonienie Zegarka Roku w kategorii "Wybór Internautów" będzie trwał na stronie zegarekroku2017.ch24.pl od 01 września 2017 do 30 września 2017.

2. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Próba wielokrotnego głosowania skutkować będzie anulowaniem wszystkich oddanych przez daną osobę głosów.

3. Udział w konkursie polega na kliknięciu w przycisk "Zagłosuj", znajdujący się przy wybranym przez Internautę, prezentowanym na stronie zegarku, a następnie na poprawnym wypełnieniu formularza i potwierdzeniu chęci udziału w zabawie, poprzez kliknięcie przycisku "GŁOSUJĘ".

4. Z głosowania w kategorii "Wybór Internautów" wyłączeni są członkowie jury.

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach zegarekroku2017.ch24.pl oraz ch24.pl do 30.11.2017r.

III WYBÓR ZEGARKA PRZEZ JURY
1. Wybór Zegarka Roku będzie przebiegał w czterech etapach:
 1. w pierwszym etapie (trwającym od 01.07.2017 do 31.07.2017) każdy z członków Jury przedstawi swoje propozycje do wszystkich kategorii,
 2. w drugim etapie (trwającym od 01.08.2017 do 20.08.2017) każdy z członków Jury przydzieli zaproponowanym wcześniej zegarkom punkty (od 10 do 1 w każdej kategorii),
 3. w trzecim etapie (od 01.09.2017 do 30.09.2017) zegarki, które otrzymały najwięcej punktów zostaną przedstawione publiczności na stronie zegarekroku2017.ch24.pl w odpowiednich kategoriach,
 4. w czwartym etapie (od 01.09.2017 do 30.09.2017) - na podstawie głosowania - w każdej z kategorii Jury wybierze zwycięzcę, a następnie - spośród zwycięzców poszczególnych kategorii - Zegarek Roku 2017 (nagroda Grand Prix). Informacja o Zegarku Roku zostanie opublikowana na stronach zegarekroku2017.ch24.pl oraz ch24.pl do 30.11.2017r.